Onze behandelaren

De behandelteams van Ouderenpsychiatrie bestaan uit psychiaters, klinisch- en GZ-psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen (niveau 4 en 5) systeemtherapeuten, psychomotorisch therapeuten, agogisch medewerkers, verzorgenden, maatschappelijk werkers,  specialisten ouderengeneeskunde en medewerkers in opleiding tot deze beroepen.

Behandelaren in opleiding en stagiair(e)s

Tijdens de behandeling kunt u te maken krijgen met behandelaren in opleiding en stagiair(e)s.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal een psychiater, specialist ouderengeneeskunde, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist. Op verschillende momenten tijdens uw behandeling heeft u contact met de regiebehandelaar.