Kosten

Een behandeling bij Ouderenpsychiatrie wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en betaald door de zorgverzekeraar. Wel moet de patiënt het verplichte eigen risico betalen, of – als daarvoor gekozen is - het vrijwillig verhoogd eigen risico.

Patiënten die langer dan drie jaar opgenomen zijn op een verblijfsafdeling, vallen onder de Wet Langdurige Zorg. De financiering van de zorg wordt dan geregeld door het zorgkantoor. De patiënt moet dan wel een eigen bijdrage betalen.