Home arrow Mantelzorgers arrow Participanten

Participanten

Een behandeling van psychische problemen treft niet alleen de persoon in kwestie. Ook de omgeving is er vaak nauw bij betrokken. Veel familieleden gaan bijvoorbeeld samen naar therapie of krijgen ondersteuning van een hulpverlener. Wij noemen dat participanten.

Mensen uit de omgeving van een patiënt die direct betrokken zijn bij de behandeling noemen we participanten. Wij vragen aan participanten een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam en geboortedatum, zodat wij de behandeltijdtijd aan participanten kunnen declareren bij de zorgverzekeraar als onderdeel van de behandeling van de patiënt. Inschrijving als participant bij GGZ Drenthe heeft géén gevolgen voor uw eigen risico op de zorgverzekering.

Participant en privacy

Uw naam wordt alleen geregistreerd in de administratie van GGZ Drenthe en niet gedeeld met uw zorgverzekeraar of die van de patiënt. Uw naam en relatie met GGZ Drenthe worden niet openbaar. Bovendien hebben onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming mogen zij geen informatie over u delen met derden.